Projektledning
Introduktionskurs

Många företags verksamhet cirklar kring begreppet projekt. Man genomför projekt, deltar i projekt, startar marknadsföringsprojekt och kanske också projekt för att införa kvalitets- och miljöledningssystem i verksamheten. Men vad är då projekt? Hur organiserar och driver man projekt? Och vad är det som gör att vissa projekt blir framgångsrika medan andra misslyckas?

Lär dig metoden och grunderna i styrning för lyckade projekt!

Metoden heter Project Quality Management (PQM) och har utarbetats av Åke "Lillefar" Karlsson och Anders Marttala, författarna till Projektboken – Metod och styrning för lyckade projekt som används som kurslitteratur.
 

Lyckade projekt styrs på rätt sätt!
Omfattning: 1 dag.
Kursledare: Peter Söderlund
Har stor erfarenhet av projektarbete och är certifierad konsult för introduktionsutbildning i PQM.

 

Senast uppdaterad 2007-09-03