Kundorienterad
verksamhetsutveckling

Frågeteknik

En utbildning i hur man ställer frågor för att utvärdera en verksamhet. Bygger på SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling.

Utbildningen riktar sig till internkonsulter, rådgivare och verksamhetsutvecklare som har till uppgift att utvärdera och förbättra verksamheten hos interna enheter, leverantörer eller samarbetspartners.

Du får en översikt över kundorienterad verksamhetsutveckling och insikt i vilken typ av frågor som leder till en djupare förståelse för hur en verksamhet fungerar.

Omfattning: 1 dag.

Kursledare: Peter Söderlund.
Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1993 och 1996 och Utvärderingsledare 1999. Examinator för Förebilden Praktikertjänst Gemma 2006 och 2007.

 

Senast uppdaterad 2007-09-03