Takvegetation

Leverans
Moss-sedumtaket levereras i kvadratmeterstora bitar. 16 m2 går in i en Volvo, men knappast mycket mer!

 

16 kvadratmeter tak i en Volvo!
Första kvadratmetern lagd! Underlag
Takvegetationen läggs på ett vanligt tak med tätskikt. Under vegetationsskiktet läggs ett dräneringslager, anpassat till den aktuella taklutningen. I det här fallet, med c:a 20 graders taklutning, består dräneringslagret av en stenullsmatta med hygroskopiska egenskaper.

Kantavslut
Nederst på taket monteras ett kantavslut (torvbräda).

 

Bygghöjd och vikt
Bygghöjden är 40-80 mm (beroende på dräneringslager) och ett vattenmättat tak (inklusive dräneringslager) väger 50 kg/m2.

Vegetationslagret
Vegetationslagret består av extremt torktåliga sedum- och mossarter: gul och vit fetknopp, kantig fetknopp, kaukasiskt och mongoliskt fetblad, brännmossa, takmossa och silvermossa. Vegetationen är odlad på en fiberduk med ett integrerat tredimensionellt nylonnät som binder den mineralbaserade jorden.

Så blev det!