Start   Rådgivning   Utbildning   Konsulten   Q+E   Partners   Aktuellt   In English

 
Partners
 
Vi har ett nätverk av duktiga fristående samarbetspartners som vi anlitar och samverkar med i olika uppdrag. Vi erbjuder därmed våra kunder en mycket bred kompetens, från många olika branscher.
Affe i Södertälje

Affe i Södertälje
Vi samarbetar med Alf Karlsson bla. när det gäller integrerade verksamhetssystem, FR2000 samt kvalitets- och miljöfrågor i bygg- och fastighetsbranschen. Vi genomför för närvarande ett flertal sådana uppdrag tillsammans.
 

Dependum

Dependum
Dependum
erbjuder utbildningslösningar inom bla. ständiga förbättringar, ledarutveckling, kunskapssäkerhet och utveckling av kundlojalitet. Vi samarbetar också när det gäller PQM-utbildningar i projektledning, DO-IT, verktyget för omedelbar förbättring och andra förbättringsmetoder.
 

Kompetens & Kvalitet

Kompetens & Kvalitet
Kompetens & Kvalitet överför strategisk förändringskompetens och stödjer ledningar inom både näringsliv och offentlig sektor. Vi  samarbetar i första hand inom området kundorienterad verksamhetsutveckling.
 

PQM

Swedish Projectfactory
Vi samarbetar med Swedish Projectfactory och är certiferade för deras introduktionsutbildning i Project Quality Management (PQM).
 

 

Övrigt

 
Vårt nätverk kan bla. erbjuda:
Dokumenthantering
Rådgivning och programvaror.

Hälsa och säkerhet
Utbildning, rådgivning och nulägesanalys.

ISO 9000
Utbildning, rådgivning, certifiering och projektledning.

Kundorienterad verksamhetsutveckling
Utbildning av examinatorer för Utmärkelsen Svensk Kvalitet enligt SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och enligt EFQM Excellence Model samt utvärdering av företag och organisationer mot dessa kriterier.

Ledarskap
Utbildning och rådgivning.

Miljö
Utbildning, miljörevision, tillståndsprövning och extern kommunikation.

Presentationer
Microsoft
® PowerPoint och andra presentationsprogram.

Produktionsteknik
Kundorderstyrd produktion, minskning av ställtider, avropssystem och effektivisering av arbetsplatser.

Språkbehandling
Granskning och redigering av texter för webbplatser, instruktioner, broschyrer, pressmeddelanden mm.

Översättning
Engelska till svenska och svenska till engelska.

 

Senast uppdaterad 2010-10-26