Till startsidan
 

Processkartläggning
För att förstå vad som är viktigt i verksamheten, behöver man kartlägga arbetsflödet, processerna. I alla verksamheter finns en eller flera huvudprocesser, de som syftar till att uppfylla kundernas krav och förväntningar på verksamhetens varor eller tjänster.

För att huvudprocesserna skall fungera bra, behövs ett antal stödprocesser, t.ex. IT, kompetensförsörjning och leverantörsutveckling.

De arbetsflöden som handlar om att planera, styra, utvärdera och förbättra verksamheten i stort brukar man kalla ledningsprocesser.

Processerna kan sedan delas upp i delprocesser och aktiviteter. Det som kommer ut, "output" ur en delprocess är exakt det som går in i nästa, "input". En kartläggning av processerna är ett utmärkt hjälpmedel att skala bort onödiga aktiviteter, sätta mål och mäta hur bra processerna fungerar.

Många IT-stöd för verksamhetssystem bygger på en grafisk presentation av verksamhetens processer. Användaren utgår från en översiktlig bild av verksamheten och kan klicka sig ner i allt mer detaljerade processkartor (flödesbilder) och därifrån nå de rutiner, checklistor och blanketter som hon eller han söker.

En beskrivning av verksamhetens processer är också ett bra hjälpmedel när man skall presentera verksamheten för medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.
 

Senast uppdaterad 2009-12-20  Tillbaka