Till startsidan
 

Kvalitetsledningssystem
Ett fungerande kvalitetsledningssystem är ett självklart krav i de flesta branscher. Beroende på verksamhet är ISO 9000, FR2000 eller någon annan standard den mest lämpliga. Jag har varit med om att införa system i ett stort antal företag och gjort kvalitetsrevisioner i sammanlagt 8 länder sedan 1989. Jag hjälper våra kunder fram till certifiering och jag utbildar deras interna revisorer. Jag har stött företag i processorientering av verksamheten och att utvärdera och införa dokumenthanteringssystem. Jag utbildar också företagets medarbetare i förbättringsmetodik.
 

Senast uppdaterad 2010-10-25  Tillbaka