Till startsidan
 

Hälsa och säkerhet
En attraktiv arbetsmiljö tilltalar kvalificerade medarbetare och ökar produktiviteten. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete har satt fokus på detta viktiga område.

Standarden SIS-OHSAS 18001:2007 gör det enklare att lägga till arbetsmiljökraven i företagets integrerade ledningssystem.

Lagen om skydd mot olyckor betonar vikten av ett systematiskt, förebyggande arbete. Många företag och organisationer behöver förbättra sitt arbete med hälsa och säkerhet, bl.a. när det gäller riskbedömningar.

Jag kan hjälpa dig med struktur och metodik i ditt integrerade ledningssystem.

Senast uppdaterad 2008-09-13  Tillbaka