Till startsidan
 

Dokumenthantering
I alla verksamheter behöver man hålla ordning på sina dokument. En påfallande stor del av tjänstemännens arbetstid går åt för att utforma, ändra och leta efter dokument. Det finns rationella och väl fungerande IT-stöd för dokumenthantering. Jag har hjälpt våra kunder med förstudier, behovsanalyser, att utforma lämplig dokumentstruktur, konstruera dokumentmallar och att upprätta kravspecifikation samt handla upp system för dokumenthantering.
 
Senast uppdaterad 2010-10-25  Tillbaka