Start   Rådgivning   Utbildning   Konsulten   Q+E   Partners   Aktuellt   In English

 
Indicator Indicator
Indicator® är ett konkret analysverktyg för verksamhetsutveckling. Med hjälp av en enkel webbundersökning hittar man snabbt obalanser och förbättringsmöjligheter. Undersökningen riktar sig till ledare, medarbetare och utvalda kunder. Frågorna speglar begreppet verksamhetsutveckling i alla dess dimensioner. Resultaten som är tillgängligt mycket snabbt, indikerar verksamhetens starka sidor och förbättringsområden.

Indicator®:

+ är en process som involverar samtliga medarbetare
+ ger en gemensam bild av nuläget
+ innehåller målbilder, idealtillstånd att sträva mot
+ ger ett bra beslutsunderlag för ledningen
+ skapar engagemang och struktur i förbättringsarbetet.
Indicator® bygger på mångåriga erfarenheter och kunskaper om internationell verksamhetsutveckling. Den grundläggande inriktningen är densamma som i SIQs kriterier för kundorienterad verksamhetsutveckling och i flertalet internationella kvalitetsutmärkelser.

Indicator® utvecklas och marknadsförs av Indicator Institute.

Kontakta Peter Söderlund för att få veta mer om hur du kan använda Indicator® i din verksamhet.

 

Senast uppdaterad 2010-10-26