Start   Rådgivning   Utbildning   Konsulten   Q+E   Partners   Aktuellt   In English

 

Fakta om Q+E

Vi är inne på vårt 17:e verksamhetsår
Q+E startade sin verksamhet i november 1994 och erbjuder rådgivning och utbildning med en helhetssyn på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Företaget ägs och drivs av Peter Söderlund och finns i Växjö.

De första sexton verksamhetsåren har varit framgångsrika med nöjda kunder, god beläggning och utmanande uppdrag. Vi har en stabil ekonomi och har god kreditvärdighet, "AA" enligt Soliditet, något som bara 18% av Sveriges företag har. Enligt UC har vi högsta kreditvärdighet och ligger i "riskklass 5" (mycket låg risk) sedan 2007.

Vår affärsidé
Att erbjuda våra kunder kvalificerad hjälp att utveckla sin verksamhet mot bättre affärer genom helhetssyn och konsekvent förbättringsarbete inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Det innebär att vi anpassar insatserna till kundens behov och kompetensnivå.

Varje kund är unik
Vi har förmånen att samarbeta med många olika kunder, från småländska småföretag till stora internationella koncerner. De finns i många olika branscher, mest i den privata, men även i den offentliga sektorn. Bland våra kunder finns banker, försäkringsbolag, möbeltillverkare, läkemedelsbolag, kommunala förvaltningar, statliga verk, mekaniska verkstäder, biluthyrningsföretag, gjuterier, byggbolag, konsultföretag, fastighetsförvaltare, hantverksföretag, branschorganisationer, telekomföretag, vårdbolag mfl!

Rådgivning
Baserat på lång erfarenhet från många olika branscher, kan vi stödja våra kunder med rådgivning inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Vi har ett nätverk av duktiga fristående samarbetspartners som vi anlitar för olika uppdrag. På detta sätt kan vi erbjuda våra kunder en mycket bred kompetens.

Läs mer här!

Utbildning
Varje kund har unika behov. Vi utformar och genomför många typer av skräddarsydda utbildningar, från korta, intensiva ledningsseminarier till breddutbildning för all personal i företaget.

Inom vissa områden har flera företag och organisationer likartade utbildningsbehov. Därför erbjuder vi också en rad öppna utbildningar.

Läs mer om våra utbildningar här!

Vår kvalitetspolicy

Vi skall leverera tjänster som uppfyller och helst överträffar våra kunders behov och förväntningar genom att:

+alltid utgå från kundens situation
+hjälpa kunden att göra jobbet själv, snarare än att göra jobbet åt henne/honom
+bara ta uppdrag där vår kompetens kan tillföra något till kunden
+bara föreslå sådana åtgärder som är förenliga med lagar och normer och samhällets värderingar i övrigt
+alltid göra vårt yttersta för att kunden skall bli nöjd
+kartlägga vårt kvalitetsläge, sätta mål för förbättringar och följa upp att vi når målen
+

utarbeta och tillämpa ett förbättringsprogram som är inriktat mot att förebygga fel och att ständigt förbättra oss

+avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
+dokumentera erforderliga rutiner i vårt verksamhetssystem.

Vår miljöpolicy

Vi skall förorsaka minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget genom att:

+uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
+kartlägga vår miljöpåverkan, sätta mål för förbättringar och följa upp att vi når målen
+tillämpa ett miljöprogram som är inriktat mot att förebygga skadlig miljöpåverkan och att ständigt förbättra oss
+avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
+dokumentera erforderliga rutiner i vårt verksamhetssystem
+välja de mest miljöanpassade alternativen för transporter, kontorsmateriel etc., inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart
+ge våra kunder korrekt och fullständig information om miljökonsekvenserna av de råd som vi ger dem.

Mera information?

Vill du ha skriftlig information eller vill du att vi kontaktar dig för en förutsättningslös diskussion? Sänd oss ett mail!

Senast uppdaterad 2010-10-26