Start   Rådgivning   Utbildning   Konsulten   Q+E   Partners   Aktuellt   In English

FR2000

En ekonomisk förening bestående av anslutna branschföreningar ansvarar för FR2000 Verksamhetsledning, ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.
 

Enkelt och logiskt
FR2000 är uppbyggt på ett enkelt och logiskt sätt för att det skall vara lätt att använda i organisationens verksamhet. Genom att koppla ihop verksamhetens olika processer till en helhet skapas ett effektivt ledningssystem.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, men är enklare att använda eftersom alla delarna är integrerade i ett system.

Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Avsikten är att systemet skall vara enklare att införa än ISO-standarderna, utan att göra avkall på organisationens åtaganden. Organisationen skall kunna införa ett ledningssystem utan att vara beroende av extern hjälp.
 

Utgåva 2005-07-01
Den senaste utgåvan av FR2000 trädde i kraft den 1 januari 2006 och kan beställas här.
 
Basversion och branschanpassningar
FR2000 är avsedd att anpassas till olika branscher. Det finns 13 olika branschanpassningar av den senaste utgåvan av basversionen. Q+E har utarbetat fyra av dessa på uppdrag av respektive branschförening. Varje bransch kan lägga till egna krav, men inte ta bort krav som finns i basversionen.
 
Läs mer!
Du kan läsa mer om FR2000 här.
 
Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet med hjälp av FR2000!
 
Senast uppdaterad 2011-10-14